CTy CP Nồi hơi Việt nam
Nhà chế tạo Nồi hơi ( Lò hơi) hàng đầu Việt nam

Đầu đốt Riello – Diesel

Đầu đốt Riello – Diesel

Mô tả

Đầu đốt Riello – Diesel
Đầu đốt: một thiết bị dùng để đốt cháy nhiên liệu dầu trong nồi hơi đốt dầu