CTy CP Nồi hơi Việt nam
Nhà chế tạo Nồi hơi ( Lò hơi) hàng đầu Việt nam

Béc phun dầu

300.000

Béc phun dầu

Mô tả

Béc phun dầu

Béc phun dầu sử dụng cho các loại đầu đốt tán sương áp lực