Nồi hơi thu nhiệt

  • Kiểu ống lửa.
  • Công dụng:
    – Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit)
    – Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi…
  • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
  • Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v…
  • Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng.

Mã hiệuLTN3.5/10LTN6.5/25LTN10/25LTN17/25
Năng suất sinh hơi (kg/h)350065001000017000
Áp suất làm việc (kG/cm2)10252525
Nhiệt độ hơi bão hòa(oC)183225225225
nồi hơi nhiệt thảinồi hơi thu nhiệt