Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu: 

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống nước,đứng
  • Trực lưu
  • Hiệu suất: 88 ~ 89%
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

Mã hiệuLD0.1/5DLD0.15/5DLD0.2/5DLD0.3/8DLD0.5/8DLD 1/8D
Năng suất sinh hơi (kg/h)1001502003005001000
Áp suất làm việc (kG/cm2)666666
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)158158158175175175

Ghi chú: Trên đây là thông số các Lòhơi đốt dầu, đốt gas tiêu chuẩn thông dụng.