Nồi hơi Việt nam
Công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt nam , doanh nghiệp hàng đầu việt nam về chế tạo nồi hơi (lò hơi) và các thiết bị áp lực khác.

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu

Photo credit: photographed by Pressfoto on Freepik.com

Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu:  

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu ống nước,đứng
  • Trực lưu
  • Hiệu suất: 88 ~ 89%
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

 

Mã hiệu LD0.1/5D LD0.15/5D LD0.2/5D LD0.3/8D LD0.5/8D LD 1/8D
Năng suất sinh hơi (kg/h) 100 150 200 300 500 1000
Áp suất làm việc (kG/cm2) 5 5 5 8 8 8
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 158 158 158 175 175 175

Ghi chú: Trên đây là thông số các Lòhơi đốt dầu, đốt gas tiêu chuẩn thông dụng. 

Bạn cũng có thễ thích