Nồi hơi Việt nam
Công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt nam , doanh nghiệp hàng đầu việt nam về chế tạo nồi hơi (lò hơi) và các thiết bị áp lực khác.

Bảo trì Nồi hơi

Dịch vụ Bảo trì Nồi hơi

  • Thực hiện bảo hành miễn phí các thiết bị do Công ty cung cấp trong thời gian bảo hành (theo tiêu chuẩn bảo hành)
  • Thực hiện các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị do Công ty cung cấp (sau thời hạn bảo hành) và thiết bị của các nhà cung cấp khác.
  • Cung cấp các phụ tùng, phụ kiện thay thế đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.
  • Thực hiện bảo hành sản phẩm lắp đặt tại Việt Nam theo uỷ quyền của các nhà cung cấp nước ngoài.
Bạn cũng có thễ thích